Unreal Estate

59 هزار تومان

قلعه دزدان یا خانه الف ها؟ فروشگاه یا هتل دورف ها؟ شهر خودتون رو بسازید و گسترش بدید قبل از اینکه رقیبتون ازتون پیشی بگیره. همه چیزی که توی این بازی هست شامل کارت کشیدن و ساختن فضاها با استفاده از کارتهاست و مدیریت زمان حرف اول رو میزنه. فکر می کنید توی شهرسازی و مدیریت شهر خیلی خوب هستید؟ ثابت کنید :)

.