Incantesium

75 هزار تومان

در دنیای جادو، جادوگران بر سر قدرت به نبرد می پردازند، در این بازی 2تا5نفره، شما در نقش جادوگر به مبارزه علیه دیگر جادوگران می پردازید و با نیروهایی که در اختیار دارید آنها را شکست می دهید و یا خود را درمان می کنید. بازی بسیار ساده و روان است، بطوریکه در ایتدا هر بازیکن 10 کارت جادو دریافت می کند و بوسیله آنها مبارزه را شروع می کند. پس برای اینکه برترین جادوگر شهر خود باشید فورا دست به کار شوید.

.