Haze Islands

52 هزار تومان

1-3نفره

حدود 20 دقیقه به ازای هر بازیکن

شما و دوستانتون در کشتی دزدان دریایی دچار مشکل بزرگی شدین. به نظر میرسه یکی از دزدی هایی که انجام دادین الان دامنتون رو گرفته و موجودی فرای درک و تصور شما دنبالتونه تا دریاها رو از وجودتون پاک کنه. پیشنهاد میکنم حتی به کشتن این موجود فکر هم نکنین و بادبان هاتون رو بکشید و فرار رو به قرار ترجیح بدین.

توی این بازی هیجان انگیز باید دریاها رو کاوش کنین و مکان های جدیدی رو کشفکنین تا هم از مرگ حتمی فرار کنین و هم منابع جدیدی به دست بیارین. از افراد اندکی که دارین استفاده کنین و ماموریت هایی که بهتون سپرده میشه رو انجام بدین و سعی کنین زنده بمونین. راستی از حمله بقیه بازیکن ها غافل نشین، به هر حال همه دزد دریایی هستین.

 

 

شکل و جنس میپل ها با توجه به متریال موجود متغیر خواهد بود.