Farmers Finaces

19 هزار تومان

1-2 نفره

10-15 دقیقه

این بازی خیلی باحاله، یه فضای کشاورزی و مزرعه داری و گندم و دامداری، با طعم بورس و بازار. شما نقش کشاورزی رو دارید که باید به موقع محصولاتتون رو بفروشید و منابعتون رو درست خرج کنید. داستان اینه که هر روز با باز شدن مارکت شما تصمیم میگیرید چیکار کنید. یه تاس وضعیت امروز بازار رو روی کارت بازار نشون میده و شما باید تصمیم بگیرید که امروز خرید کنید، محصولاتتون رو بفروشین، یا تبدیلشون کنید. هر کی بتونه 70 سکه توی بانک بالا بره، برنده بازی خواهد بود.

 
.